ENG

Ruledit application is the basis of risk management solutions for the needs of customs Republic Croatia . This solution is recognized by the EU Commission during Driveway R. Croatia in the EU makes it a unique compared to many other solutions within the EU. Due to the complexity of this solution  and  sensitivity of the project , images below represent only a very small part of a complex system. All information is available at mur@ruledit.com

 

CRO

Ruledit aplikacija ćini osnovu rješenja upravljanja Rizika za potrebe Carine. Ovakvo rješenje priznato od komisija EU za vrijeme pristupnog puta R.Hrvatske u EU ćini ga jednistvenim u odnosu na mnoga druga rješenja u okviru EU. Zbog kompleksnosti rješenja te zbog senzibilnosti  same implementacije donje slike predatavljaju samo jedan vrlo mali dio kompleksnog sustava. Sve infrormacije možete dobiti na mur@ruledit.com

 

carina1

 

CarinaRuledit

 

ENG

Risk management for Customs belong a very large transaction IT system with high sensibility level

Cro

Sustav za upravljanje rizikom spada u velike transakcijske sustave vrlo velike senzibilnosti

monitoring

 

Praćenje i svih carinskih dokumenata definiranim PRAVILIMA u Ruleditu te otkrivanje svih ne zakonitih radnji  ćine sustav visoko automatiziranim.

pravila

nadgledanje